O’zR VM 2011 yil 27 oktabrdаgi 289-sonli QАRОRI “Davlat va ho`jalik boshqaruvi, mahalliy davlat hokimiyati organlari хodimlarining malakasi va ko`nikmalarini oshirishga doir qo`shimcha chora-tadbirlar hamda ularni ishda komp'yuter texnikasi va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish yuzasidan attestatsiyadan o`tkazish tartibi to`g`risida” Qarorning 1-ilovasi, 2-ilovadagi nizomning 1-, 2-, 3- ilovasi, 3-ilovasi

03.03.2015 00:00:00