Axborot asrida ta'lim-tarbiya

"ZiyoNET" axborot tarmog`idan samarali foydalanishni tashkil etish bo`yicha ESLATMA

Modemlar yordamida internetga ulanish bo`yicha qo`llanma

"ZiyoNET" axborot ta'lim tarmog`idan foydalanish, kompyuterlarni tarmoqda ishlashga sozlash bo`yicha qo`llanma

Axborot texnologiyalari va Internetdan foydalanish bo`yicha laboratoriya ishlari

Yanvar ta'tili kunlari o'tkaziladigan o'quv mashg'ulotlari materiallari

Ziyonet abonenti uchun yo'riqnoma (Simsiz statsionar CDMA-450 standartli "Access TI" terminal o'rnatish bo'yicha)

Provayderlar telefon raqamlari (hududlar bo'yicha)

"TA'LIMDA AKT" RESPUBLIKA SEMINAR-TRENINGI MATERIALLARI

UZB-4 "O`zbekiston Respublikasi umumta'lim maktablarini axborotlashtirish" loyihasi seminar trening materiallari

O`qituvchilar tomonidan ishlab chiqilgan elektron axborot ta'lim resurslari (EATR) REESTRini shakllantirish to`g`risida

Umumiy o`rta ta'lim maktablarida fan o`qituvchilari hamda ma'muriyat a'zolarining elektron axborot ta'lim resurslari bilan ta'minlanganligi, ularga bo`lgan ehtiyoj va ta'lim jarayonida mazkur resurslardan foydalanish holatini o`rganish

Umumiy o`rta ta'lim maktablarida faoliyat ko`rsatayotgan o`qituvchilarning zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan ta'lim jarayonida foydalanish bo`yicha malakasini oshirish kurslari materiallari

03.03.2015 00:00:00